Waar moet je op letten bij het aanwijzen van een gevolmachtigde?

Lexprience

Een levenstestament notaris opstellen is zo makkelijk nog niet. Je zult bijvoorbeeld ook een gevolmachtigde moeten kiezen. Dit kan soms een lastige keuze zijn. Wij leggen je in dit artikel daarom uit waar je op moet letten bij het aanwijzen van een gevolmachtigde.

levenstestament notaris
  1. Kies de juiste gevolmachtigde

De gevolmachtigde is de persoon die straks beslissingen voor jou mag maken. Dit kan per direct ingaan of als je wilsonbekwaam bent geworden. Het is belangrijk dat deze persoon je zaken ook kan regelen. Je kunt daarom het beste kiezen voor iemand die financieel inzicht en veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

  1. Laat de volmacht eindigen bij wilsonbekwaamheid gevolmachtigde

Een volmacht eindigt automatisch bij het overlijden van een gevolmachtigde en ook in verschillende andere situaties. Dit is zo geregeld in de wet. Er zijn echter geen wetten die bepalen wat er gebeurt als de gevolmachtigde wilsonbekwaam wordt. Zorg daarom dat je in je testament opneemt dat de volmacht eindigt als de gevolmachtigde wilsonbekwaam is.

  1. Wijs een reserve gevolmachtigde aan

Als de volmacht eindigt, is het wel fijn als er een andere gevolmachtigde is. Neem daarom in je testament op wie de reserve gevolmachtigde is.