Uitdagingen bij het implementeren van een continue verbeter cultuur

Continue verbeter cultuur

Een lean cultuur waarin een continue verbeter cultuur centraal staat kan alleen werken als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Maar al te regelmatig vallen bedrijven in dezelfde valkuilen zoals het niet volledig doorvoeren van de lean cultuur door de hele organisatie, of het niet volledig overtuigen van personeel waardoor verwarring en tegenzin ontstaat. Hier zijn een paar belangrijke stappen die je kunnen helpen bij het implementeren van een lean cultuur.

Zorg dat de bedrijfstop ervaring heeft met lean werken

Ervaring met een lean cultuur moet als voorwaarde gelden. Er zijn voorbeelden bekend waarin bedrijven zijn omgeschakeld naar een lean cultuur, maar dit hele proces teniet werd gedaan wanneer nieuwe management het over nam die geen of niet genoeg kennis had van de lean filosofie.

Continue verbeter cultuur

Train managers door de hele organisatie

Een volgende uitdaging is om niet alleen vanuit de top lean te werken, maar ook middenmanagement alle leiding in de organisatie op zo’n manier te trainen dat zij hun team lean weten in te richten. 

Leg nadruk op de voordelen

Verandering proberen teweeg te brengen in organisaties kan vaak rekenen op veel weerstand. Mensen zijn gewend aan hun routine en zullen weerstand blijven bieden aan verandering in hun werkproces wanneer zij niet meegenomen worden in het proces, geïnformeerd en overtuigd worden.